Naar inhoud

Sporthal Balsakker breidt uit

Ontwerp Balsakker
Tegen het begin van sportseizoen 2017-2018 zal de bestaande sporthal Balsakker aanzienlijk uitgebreid worden, onder meer met de realisatie van een tweede multifunctionele sportzaal, een mattenzaal en een danszaal.

Met deze uitbreiding komt de gemeente tegemoet aan de nood aan extra indoor sportinfrastructuur, zoals is gebleken uit een uitvoerige bevraging bij de Lilse sportverenigingen. Van de verschillende voorstellen die werden ingediend, beantwoordde het ontwerp van bouwbedrijf Pellikaan het best aan de geformuleerde noden en vooropgestelde vereisten.

De nieuwe multifunctionele sportzaal zal ruimte kunnen bieden voor bijvoorbeeld zes badmintonvelden of twee volleybalvelden. Door de vrije hoogte van 11 meter zal de zaal onder meer geschikt zijn voor ritmische gymnastiek, trampolinespringen en volleybal op hoog niveau. Een vaste tribune op de eerste verdieping zal plaats bieden voor 200 toeschouwers.

Naast de uitbreiding van de sporthal met verschillende nieuwe ruimtes, zal ook de bestaande infrastructuur opgewaardeerd worden. Zo wordt de vloer van de bestaande sportzaal opgeschuurd en krijgt deze nieuwe belijning, de kleedkamers krijgen een opfrisbeurt en de cafetaria verhuist naar de eerste verdieping.

De voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van de sporthal zijn al gestart. Onder meer het tracé van de Finse piste werd licht aangepast in functie van de bouw van het nieuwe gedeelte van de sporthal. Bij de bouw zal ook rekening gehouden worden met de doelstelling van de gemeente om haar CO2-uitstoot met 20 procent te verminderen in het kader van Kempen 2020. Bij de materiaalkeuze zal er oog zijn voor milieuvriendelijke materialen, het regenwater van de nieuwe sporthal zal gerecupereerd worden en het K-peil van het gebouw zal lager liggen dan de wettelijk vereiste norm.

Volg de werkzaamheden op de voet

Zeer regelmatig maken we foto's. In het fotoalbum kan je de werken op de voet volgen.

Datum van het bericht: woensdag 24 februari 2016

Alle nieuws