Naar inhoud

Bouw nieuw gemeentehuis

nieuw gemeentehuis
De parking voor het gemeentehuis wordt ingenomen door de werf. Parkeren doe je op de parking in het Hoeksken. Let op: het Hoeksken is voortaan gedeeltelijk een eenrichtingsstraat.

Vanuit de Rechtestraat kan je het Hoeksken nog in. Vanuit het Hoeksken kan je niet meer naar de Rechtestraat. Er is eenrichtingtingsverkeer vanaf de Rechtestraat tot aan de parking van het gemeentehuis.

Tijdelijke hinder

  • Zoals gezegd wordt de parking vooraan ingenomen door de werf en parkeer je op de parking in het Hoeksken.
  • Het Hoeksen wordt gedeeltelijk een eenrichtingsstraat.
  • Er is een tijdelijke ingang aan de zijde van het Hoeksen.

Timing

  • 7 november: start werfinrichting
  • half november: afbraak fanfarelokaal en schuur vooraan
  • eind 2016: start bouw kelder nieuw gemeentehuis

Betere dienstverlening

Voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis zijn er verschillende redenen. Zo zitten de meeste loketdiensten zoals de dienst burgerzaken, stedenbouw en de technische dienst nog steeds in de lokalen van de voormalige jongensschool van Lille. Het gebouw uit 1924 heeft zijn beste tijd gehad.

Eén van de belangrijkste redenen voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis is het verbeteren van de dienstverlening. Het OCMW, de jeugd- en de sportdienst zitten nu nog op andere locaties. Door alle diensten te centraliseren willen we het jou als burger makkelijker maken. Je moet je nog maar één keer verplaatsen om alle gemeentelijke diensten te bereiken.

Met de centralisatie van alle diensten willen we ook inspelen op de integratie van het OCMW in de gemeente. De Vlaamse regering verplicht alle gemeentes hiertoe in 2019. Door naar dezelfde locatie te verhuizen kunnen het OCMW en de gemeente groeien naar één organisatie. Zo kunnen we een sterk en efficiënt sociaal beleid ontwikkelen dat geïntegreerd is in de hele werking van de gemeente. Door alle diensten te centraliseren op één locatie verlagen we tevens de drempel naar de sociale diensten.

De plannen

Het afgeleefde oude schoolgebouw verdwijnt. Het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis, gezet in 1994, blijft behouden. Dit deel, dat je ziet van de straatzijde, wordt geïntegreerd in de nieuwbouw die tussen het huidige gemeentehuis en huis Goetschalckx komt. De politiepost van Lille verhuist naar huis Goetschalckx. De toekomst van de historisch waardevolle dokterswoning wordt hierdoor veiliggesteld.

Voor de bouw van het gemeentehuis doet de gemeente beroep op het architectenteam Esia - Van Meer. Bouwbedrijf Driesen uit Overpelt zal de werken uitvoeren.

Datum van het bericht: donderdag 03 november 2016

Alle nieuws