Naar inhoud

Ontwerp doortrekkersterrein woonwagenbewoners bijna klaar

liggingsplan
Begin 2016 informeerden we jullie reeds dat er een doortrekkersterrein wordt aangelegd grenzend aan de bestaande carpoolparking en Het GielsBos. De ontwerpplannen voor het terrein zijn zo goed als klaar. Op 31 januari 2017 werden ze voorgesteld aan de buurtbewoners.

Families van rondtrekkende woonwagenbewoners kunnen er voor korte periodes van twee tot drie weken terecht. Door de realisatie van dit terrein hoeven rondtrekkende woonwagengezinnen niet meer te staan op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn. De provincie legt dit terrein aan op vraag en met steun van de Vlaamse overheid en in nauw overleg met de betrokken gemeentebesturen en Het GielsBos.

Het terrein in Lille zal 25 standplaatsen tellen. Naast de standplaatsen en wegenis, zullen er ook stromend water, elektriciteit, sanitair, een toezichterslokaal en open ruimte voorzien worden. De ontwerpplannen zijn al ver gevorderd. Eind februari moeten ze definitief klaar zijn.

In het voorjaar van 2017 zal de provincie een omgevingsvergunning (de vroegere bouw- en omgevingsvergunning) aanvragen. Deze procedure omvat onder andere een openbaar onderzoek. De werken zelf gaan eind 2018 van start. De provincie hoopt het terrein in het najaar van 2019 in gebruik te kunnen nemen.

 

Meer informatie?
Je vindt algemene info en veelgestelde vragen op de website van de provincie Antwerpen.


Je kan ook contact opnemen met het infopunt:
Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
doortrekkersterrein@provincieantwerpen.be
0478 26 98 82

Blijf je graag op de hoogte van de vorderingen? Bezorg dan je mail- of postadres.

Datum van het bericht: dinsdag 24 januari 2017

Alle nieuws