Naar inhoud

Gemeentebestuur vraagt uitstel voor omgevingsvergunning tot 1 juni

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

huis
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de Vlaamse overheid formeel een uitstel voor het invoeren van de omgevingsvergunning tot 1 juni 2017.

Normaal gezien moeten vanaf 23 februari alle stedenbouwkundige aanvragen en aanvragen voor milieuvergunningen behandeld worden volgens de nieuwe regels van de omgevingsvergunning.

Alle gemeentes kregen evenwel van hun softwareleveranciers de boodschap dat de noodzakelijke nieuwe programma’s nog onvoldoende zijn uitgewerkt om nu al te gebruiken. Daarnaast adviseert ook de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten om uitstel te vragen, aangezien de noodzakelijke voorbereidingen op Vlaams niveau onvoldoende gevorderd zijn.

Architecten wél verplicht

Architecten daarentegen zijn vanaf 23 februari 2017 wél verplicht om projecten digitaal in te dienen. Bij projecten waarbij een architect vereist is (verplicht), moet het aanvraagdossier digitaal ingediend worden. Enkel projecten waarbij geen architect vereist is (tuinhuis,…) mogen nog analoog ingediend worden.

Hoe werkt het?

Als architect/ontwerper surf je naar www.omgevingsloket.be, het digitaal platform van de Vlaamse overheid, met je elektronische identiteitskaart. Een helpdesk beantwoordt eventuele vragen. Je vindt er ook een demofilmpje waar stap voor stap uitgelegd wordt hoe je de bouwaanvraag digitaal indient.

Geblokkeerde dossiers

Momenteel stelt het departement Omgeving vast dat sommige dossiers ‘geblokkeerd’ zijn in dit loket, waardoor de aanvrager geen toegang meer heeft tot reeds ingevoerde gegevens en er ook niet in slaagt om op korte termijn de aanvraag volledig in te dienen.

Deze aanvragers hebben meestal al verschillende pogingen ondernomen om het aanvraagdossier digitaal samen te stellen in het loket, maar technische problemen verhinderen de volledige indiening van de aanvraag. Deze problemen werden in veel gevallen ook al gemeld aan de helpdesk van het Omgevingsloket.

Voor de aanvragers die deze problemen blijven ondervinden, wordt tijdelijk een alternatieve werkwijze voorgesteld waarbij een gemengde vorm van dossiersamenstelling is toegelaten. Dit als aanvulling op de richtlijnen voor de digitale dossiersamenstelling volgens de normen voor digitale dossiersamenstelling voor aanvragen voor stedenbouwkundige handeling(en) met de verplichte medewerking van een architect. Je vindt de alternatieve werkwijze onderaan als pdf-bijlage.

Datum van het bericht: woensdag 08 februari 2017

Alle nieuws