Naar inhoud

Premieoverzicht 2017

De laatste maanden was er veel te doen omtrent het terugschroeven en al dan niet afschaffen van energiepremies. Voorlopig werd echter nog maar een beperkte aantal tegemoetkomingen geschrapt. Wel zijn een aantal premies verlaagd en werden sommige premies gekoppeld aan strengere eisen.

Zowel bij de Vlaamse overheid als bij je netbeheerder kan je nog een aantal premies en tegemoetkomingen aanvragen. Aangezien het voor veel burgers niet evident is om door de bomen het premiebos nog te zien, krijg je hier een globaal overzicht gepresenteerd. Meer informatie over de premies vind je op de vermelde websites.

Federale overheid

Werken aan een woning ouder dan 10 jaar kunnen worden uitgevoerd aan 6 % btw in plaats van de gebruikelijke 21 %.

www.belgium.be

Vlaamse overheid

Premies

De Vlaamse overheid voorziet nog steeds in volgende premies:

 •  Vlaamse renovatiepremie;
 •  Vlaamse verbeteringspremie;
 •  Vlaamse aanpassingspremie;

Bovenstaande premies kunnen nuttig zijn als je je woning energiezuiniger wil maken en/of wil renoveren.  De aanpassingspremie is er voor wie een woning meer toegankelijk wil maken.

www.wonenvlaanderen.be

Tegemoetkomingen

Vlaanderen voorziet ook in een aantal tegemoetkomingen voor nieuwbouw en grondige renovatie:

 • Korting op de onroerende voorheffing bij een verlaagd E-peil bij nieuwbouw;
 •  Korting op de onroerende voorheffing bij een laag E-peil bij ingrijpende energetisch renovaties;
 • Warmtekrachtcertificaten bij de plaatsing van een micro-warmtekrachtkoppeling;
 • Verlaging van de schenkingsrechten bij energetische renovatie.

www.energiesparen.be

Netbeheerder (Eandis)

Bestaande woningen (aangesloten op elektriciteitsnet voor 1 januari 2006)

 • Premies voor het aanbrengen van dakisolatie door een erkende aannemer of door jezelf. De premie ligt hoger als je dit door een aannemer laat doen. Ook als je beter isoleert (hogere R-waarde) ligt de premie hoger;
 • Premie voor het laten aanbrengen van vloerisolatie (ook keldervloer) door een aannemer;
 • Diversie premies voor het na-isoleren van bestaande buitenmuren door een aannemer: spouwmuurisolatie, isolatie langs de buitenzijde en sinds 2017 ook isolatie langs de binnenzijde;
 • Premie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing;
 • Combipremie voor gezamenlijk voorzien van raam- en muurisolatie. Deze combipremie kan wel enkel worden aangevraagd indien de eerste investering al gefactureerd werd in 2016 en de tweede investering maximaal 12 maanden later volgt. Want vanaf 2017 is de combipremie afgeschaft en wordt zij vervangen door de totaalrenovatiebonus (zie verder in dit artikel);
 • Premie voor het laten installeren van een warmtepomp door een aannemer;
 • Premie voor het laten installeren van een zonneboiler door een aannemer;
 • Premie voor een condensatieketel. Deze premie kan enkel worden aangevraagd door beschermde afnemers (personen met een sociaal tarief voor elektriciteit of gas).

De nieuwe totaalrenovatiebonus

Vanaf 1 januari 2017 kan je een totaalrenovatiebonus ontvangen als je in een periode van 5 jaar tijd minstens 3 nieuwe investeringen doet. Het betreft investeringen in dak-, muur- of vloerisolatie, in hoogrendementsglas, in een warmtepomp, een zonneboiler en in een ventilatiesysteem). Als je in plaats van 3 investeringen gaat voor 4 tot 7 investeringen wordt per bijkomende investering het premiebedrag nog aanzienlijk verhoogd.

Sociale isolatieprojecten

Daarnaast voorzien de netbeheerders extra hoge premies voor huurwoningen bewoond door mensen met een beperkt inkomen. Het betreft hier sociale dakisolatieprojecten, sociale beglazingsprojecten en sociale spouwmuurisolatieprojecten. Daarenboven begeleidt een projectpromotor in dit geval ook de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.

Nieuwbouwwoningen (bouwaanvraag tot 31 december 2013)

 • Premie voor het laten installeren van een warmtepomp door een aannemer;
 • Premie voor het laten installeren van een zonneboiler door een aannemer.

Nieuwbouwwoningen (bouwaanvraag tot 31 december 2016)

 • Deze nieuwbouwwoningen komen in aanmerking voor een premie als ze gebouwd werden aan een lager E-peil dan het op het moment van bouwaanvraag voorgeschreven E-peil. Deze E-peilpremie verschilt per bouwaanvraagjaar. Je vindt deze informatie nog terug op de websites van Eandis en Infrax.

Nieuwbouwwoningen (bouwaanvraag vanaf 1 januari 2017)

 • De E-peilpremie valt weg. Wel is er nog de korting op de onroerende voorheffing voor nieuwbouwwoningen met een verlaagd E-peil (zie hoger onder Vlaamse overheid).

www.eandis.be / www.infrax.be  (schrappen wat niet past)

Financiering

Wie energiezuinig bouwt of renoveert kan aanspraak maken op goedkopere financiering:

 • Vlaamse Energielening: een goedkope tot zelfs renteloze lening voor energiebesparende maatregelen;
 • BEN-lening: deze lening is nieuw vanaf 2017 en is bedoeld voor wie een woning bouwt of koopt met een E-peil gelijk aan of lager dan 30. Een aantal banken voorzien dan een korting op de rente van om en bij de 0,25 %.

www.energiesparen.be

Datum van het bericht: maandag 13 februari 2017

Alle nieuws