Naar inhoud

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - Singel 34 -35 - Verwaest - Piedfort - Bouwen van een appartementsgebouw voor 4 appartementen na afbraak bestaande bebouwing

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Ann Verwaest en Christiaan Piedfort met als adres Singel 35, te 2275 Lille een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend bij de gemeente Lille,

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Singel 34, Singel 35.

En met als kadastrale omschrijving (afd. 3) sectie C 540 H, (afd. 3) sectie C 542 K.

Het betreft een aanvraag tot bouwen van appartementsgebouw voor 4 appartementen na afbraak bestaande bebouwing.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). vóór 31 mei 2017 te 16:00 uur.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek tijdens de openingsuren worden ingekeken bij de dienst stedenbouw in het gemeentehuis.

Datum van het bericht: woensdag 26 april 2017

Alle nieuws