Naar inhoud

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - Kosterstraat 22 - Remijsen - Beliën - bouwen van een eengezinswoning met carport

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Cindy Remijsen en Ben Beliën met als adres Landaustraat 5, te 2275 Lille een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend bij de gemeente Lille,

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kosterstraat 22

En met als kadastrale omschrijving (afd. 3) sectie C 513 P.

Het betreft een aanvraag tot afwijking van de verkavelingsvoorschriften van de verkaveling 066/630.1 lot nr 1 voor nieuwbouw van een ééngezinswoning.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). vóór 31 mei 2017 te 16:00 uur.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek tijdens de openingsuren worden ingekeken bij de dienst stedenbouw in het gemeentehuis.

Datum van het bericht: woensdag 26 april 2017

Alle nieuws