Naar inhoud

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - Lichtaartsesteenweg ZN - Borgmans - Verswijvel - bouwen van een vrijstaande woning et carport

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Dieter Borgmans en Evi Verswyvel met als adres Kloosterstraat(HRT) 13 bus E000, te 2200 Herentals een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend bij de gemeente Lille, de aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lichtaartsesteenweg.

En met als kadastrale omschrijving (afd. 4) sectie B 216 T en (afd. 4) sectie B 216 P.

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een vrijstaande woning.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). vóór 6 juni 2017 te 16:00 uur.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek tijdens de openingsuren worden ingekeken bij de dienst stedenbouw in het gemeentehuis.

Datum van het bericht: donderdag 04 mei 2017

Alle nieuws