Naar inhoud

Aanvraag verkavelingswijziging voor Wynants Rudy en Dillen Inge - Vendelmansweg 41 - voor het wijzigen van de activiteit die men wenst uit te oefenen in het bijgebouw

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Rudy Wynants en Inge Dillen            

Met als adres Vendelmansweg 41, te 2275 Lille

Een verkavelingsaanvraag werd ingediend bij de gemeente Lille,

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres

En met als kadastrale omschrijving .

Het betreft een aanvraag tot wijziging van een bestaande verkaveling, die strekt tot het wijzigen van de verkaveling lot 10 nl. voor het wijzigen van de activiteit die men wenst uit te oefenen in het bijgebouw.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, vóór 14 juni 2017 te 16:00 uur.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek tijdens de openingsuren worden ingekeken bij de dienst stedenbouw in het gemeentehuis.

Datum van het bericht: donderdag 11 mei 2017

Alle nieuws