Naar inhoud

Praktisch

Burgerlijke stand

Rechtstraat 44
2275 Lille


tel. 014 44 82 31
fax 014 88 20 50
e-mail

Openingstijden

ma 8.30-12u  13-16u 17-20u 
di 8.30-12u  13-16u  
wo 8.30-12u  13-16u  
do 8.30-12u  13-16u  
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen

Relevante info

Naamswijziging

Familienaam

Iedere Belg kan een aanvraag indienen voor de wijziging van zijn of haar familienaam. Je familienaam kan je echter pas wijzigen indien je daar een gegronde reden voor hebt.

Meer informatie en de procedure die je moet doorlopen vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Wanneer je verzoek is ingewilligd moet je, binnen 60 dagen na de registratie ervan, het afschrift van het besluit bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand op het gemeentehuis. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet het beschikkend gedeelte van het besluit in de registers overschrijven. De naamsverandering wordt pas na die overschrijving van kracht.

Voornaam

De procedure is identiek aan de procedure voor de wijziging van je familienaam, behalve wat de volgende punten betreft:

  • de toelating wordt verleend bij ministerieel besluit (besluit dat is ondertekend door de minister van Justitie en niet door de Koning)
  • er is geen bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, noch een verzetstermijn van 60 dagen
  • het registratierecht is vastgelegd op 490 euro in geval van verandering van de voorna(a)m(en) wordt toegestaan. Het bedrag van het registratierecht kan evenwel worden verminderd tot 49 euro EUR indien de voornaam die men wenst te wijzigen:
    • op zichzelf genomen of samengenomen met de naam, belachelijk of hatelijk is, of dit is omdat hij manifest ouderwets is
    • vreemd klinkt
    • tot verwarring kan leiden

De registratiekosten voor de omzetting van een hoofdletter naar een kleine letter (en omgekeerd) en vervanging van een partikel, bedraagt 740 euro.

Meer informatie

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Naamsverandering
Waterloostraat 115
1000 BRUSSEL
tel. 02 542 67 01
www.just.fgov.be