Naar inhoud

Praktisch

Burgerlijke stand

Rechtstraat 44
2275 Lille


tel. 014 44 82 31
fax 014 88 20 50
e-mail

Openingstijden

ma 8.30-12u  13-16u 17-20u 
di 8.30-12u  13-16u  
wo 8.30-12u  13-16u  
do 8.30-12u  13-16u  
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen

Relevante info

Aktes van de burgerlijke stand

Uittreksels met vermelding van de afstamming of fotokopieën van akten, welke minder dan 100 jaar oud zijn kunnen enkel worden afgeleverd aan:

 • de openbare overheden
 • de persoon op wie de akte betrekking heeft
 • zijn echtgenoot of echtgenote
 • zijn wettelijk vertegenwoordiger
 • zijn bloedverwanten in de opgaande of neerdalende lijn
 • zijn erfgenamen, hun notaris of hun advocaat

Aanvraag door een derde: het afschrift of het uittreksel met afstamming wordt enkel afgeleverd na voorlegging van een volmacht. Eventueel wordt het attest rechtstreeks verzonden naar het officiële adres van de persoon op wie het uittreksel betrekking heeft..

Andere personen kunnen deze fotokopieën of informatie uit de akten enkel verkrijgen mits toestemming van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te 2300 Turnhout. Hiervoor dient men een verzoek in te dienen, waarbij men blijk geeft van een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettelijk belang.

De toestemming wordt zonder enige vorm van proces en zonder kosten verleend.

Onkosten

Opzoekwerk door personeel: 15,00 euro/begonnen uur (min 30 minuten)

 E-loket

 • Aanvraag akte burgerlijke stand op naam van de aanvrager

  Met dit formulier kan je een geboorteakte, erkenningsakte, adoptieakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte van jezelf opvragen. Geboorteaktes kan je enkel opvragen in de stad of gemeente waar je geboren bent. Huwelijks- en echtscheidingsaktes kan je enkel in je huwelijksplaats opvragen. met kaartlezer zonder kaartlezer
 • Aanvraag akte burgerlijke stand door derden

  Met dit formulier kan je een geboorteakte, erkenningsakte, adoptieakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte van iemand anders opvragen. Geboorteaktes kan je enkel opvragen in de stad of gemeente van geboorte. Huwelijks- en echtscheidingsaktes kan je enkel in de huwelijksplaats opvragen. Overlijdensaktes kan je opvragen in de gemeente van overlijden en in de gemeente van laatste woonst. met kaartlezer zonder kaartlezer