Naar inhoud

Praktisch

Burgerlijke stand

Rechtstraat 44
2275 Lille


tel. 014 44 82 31
fax 014 88 20 50
e-mail

Openingstijden

ma 8.30-12u  13-16u 17-20u 
di 8.30-12u  13-16u  
wo 8.30-12u  13-16u  
do 8.30-12u  13-16u  
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen

Relevante info

Pensioen

Er bestaan verschillende pensioenstelsels. De voorwaarden (leeftijd, bedrag, berekening, uitbetaling enz.) verschillen sterk volgens het stelsel.

Er zijn 3 klassieke stelsels:

  • werknemerspensioen: loontrekkenden uit de privé-sector, niet-statutair personeel van overheidsdiensten (zowel arbeiders als bedienden)
  • zelfstandigenpensioen: personen die een zelfstandig of vrij beroep uitoefenen
  • ambtenarenpensioen: statutair personeel van gemeenten, provincies en federale overheidsdiensten.

Bij gemengde loopbanen zullen de verschillende stelsels worden toegepast.

Er zijn 2 soorten van pensioen:

Dit hangt grotendeels af van de gezinstoestand:

  • rustpensioen: persoonlijk of gezinspensioen op basis van eigen prestaties
  • overlevingspensioen: op basis van de prestaties van de overleden echtgenoot of echtgenote

Het brugpensioen (enkel voor de privé-sector) is een bijzonder statuut dat kan verkregen worden na ontslag door de werkgever. Als ex-werknemer ontvangt men dan een werkloosheidsuitkering met een toeslag van de laatste werkgever.

Pensioenleefijd-beroepsloopbaan:

De pensioenleeftijd voor werknemer, zelfstandige en/of ambtenaar is 65 jaar (mannen en vrouwen). Het vervroegd pensioen is gekoppeld aan een loopbaanvoorwaarde. Als je niet aan de oopbaanvoorwaarde voldoet kan je niet op vervroegd pensioen gaan.

Als je op pensioen gaat voor 2 januari 2015 bedraagt de minimumleeftijd 61 jaar en 39 loopbaanjaren of 60 jaar bij 40 loopbaanjaren.

Berekening:

Vanaf de leeftijd van 55 jaar ontvang je van de Rijksdienst Voor Pensioenen (RVP) een raming van je pensioenbedrag. Je kan later nog altijd een formulier pensioenraming invullen en opsturen naar de Infodienst Pensioenen, Postbus 175, 1060 Brussel. Je kan dit formulier afhalen op de gemeente of downloaden van de website van de RVP, www.onprvp.fgov.be.

Of bereken zelf je pensioen op www.kenuwpensioen.be.

Voor meer informatie kan je ook terecht op het gratis nummer 0800 50 246 of bij je regionaal kantoor in Turnhout.

Turnhout
Renier Sniederstraat 2-4
23000 Turnhout
tel. 014 44 87 70
fax 014 44 87 88
turnhout@rvp.fgov.be

De aanvraag:

Als je op de wettelijke pensioenleeftijd op pensioen wil gaan, dan krijg je automatisch een jaar op voorhand de formulieren toegestuurd van de pensioendiensten.

Als je vervroegd op pensioen wil gaan, moet je nog steeds een aanvraag doen bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente. Dit ten vroegste 1 jaar voor de ingang van het pensioen.

Ambtenaren doen hun aanvraag bij de administratie waar ze het laatst gewerkt hebben. Vraag in elk geval je pensioen aan, ook al heb je maar een korte tijd in een stelsel gewerkt.

Het overlevingspensioen moet je zo vlug mogelijk na het overlijden van je echtgenoot/echtgenote aanvragen, als je echtgenoot/echtgenote nog niet op pensioen was.

Mag je bijverdienen als gepensioneerde?

Elke gepensioneerde mag tot een bepaalde grens bijverdienen, zonder dat dit invloed heeft op de uitbetaling van het pensioen. Voor meer informatie contacteer je best de Infodienst pensioenen.

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Deze uitkering biedt financiële hulp aan bejaarden met onvoldoende middelen. Vooraleer de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) de uitkering toekent, is er een onderzoek naar de bestaansmiddelen. Een pensioenaanvraag geldt ook als IGO-aanvraag.